Pure Facial Aesthetics DK

Introduktion til Pure Facial Aesthetics

– regenerative medicin til pure anti-aging behandling

 

Fundamentet i Pure Facial Aesthetics hviler på udnyttelse af kroppens eget regenerative potentiale til at nedsætte aldringsprocesserne på celleniveau ved at inddrage patientens vækstfaktorer og stamceller i anti-aging behandlingen.

Pure Facial Aesthetics kombinerer vores viden om regenerativ medicin indenfor forskellige medicinske fagområder, med den nyeste teknologi til at understøtte anti-aging med biologisk regenerative løsninger – rent, enkelt og helt uden tilsætningsstoffer.

Teknologier

Med Pure Facial Aesthetics arbejder vi med to forskellige teknologier til få adgang til patientens regenerative celler, vækst faktorer og stamceller. Sammensætningen af de regenerative celler og deres antal, afhænger af hvor i kroppen de hentes og den teknologi som anvendes.

Teknologierne kan bruges sammen eller hver for sig.

Patientens celler fra blodbanen:

 

Den nyeste generation indenfor isolering af celler og vækstfaktorer fra blodbanen hedder PRF – Platelet Rich Fibrin – som er baseret på isolering og opsamling af alle de celler, der indgår i helingsprocesserne.

PRF giver en let adgang til et stort antal celler, som over lang tid stimulerer det område, de lægges ind i.

PRF giver i anti-aging sammenhæng en mulighed for at booste helingsprocesser og vaskularisering og derigennem skabe mere foryngelse indenfor teknikker som: injektioner, mesotherapi og skin boosting.

 

 

Patientens celler fra fedtvæv:

 

Fedtvæv har et højt indhold af regenerative celler, og er det væv med den højeste koncentration af stamceller i kroppen. Faktisk indeholder fedtvæv omkring 1.000 gange (eller flere) stamceller (ADSCs) end knoglemarv(BMSCs).

Stamcellerne spiller en interessant rolle i anti-aging ved at kunne øge antallet af multipotente stamceller og stimulere helings- og aldringprocesser på et dybere niveau end de gængse teknikker.

 

Biologisk Aldring

Når vi ældes, er der en masse af cellernes processer som bliver forandret eller helt lukker ned. Der tales specifikt om de 9 hallmarks1 (ad. adelsmærker) for aldring:

Alle processer involveret i menneskets aldring, påvirker kroppen systemisk. Der vil derfor være en sammenhæng mellem hvordan vores krop og celler ældes, på tværs af område, organ eller celletype.

 

Aldring er en naturlig proces,

som både kan fremskyndes og begrænses.

Udover genetiske faktorer er der del processer man selv har indflydelse over. Da alle adelsmærker for aldring influerer hinanden, må man begrænse eller vende de negative processer hvor man har mulighed for det.

Adelsmærkerne: Mitokondriel dysfunktion, telomerforkortelse, cellulær senescens og udtømning af stamcelle population, er alle faktorer der kan påvirkes ved at føre den rette livsstil.

Bestil vores materiale og læs mere om dette – skriv til info@puremed.dk

injectable PRF injection

Dermatologisk anti-aging strategi

Principperne i en dermatologisk anti-aging strategi baseres på at fremprovokere en øget produktion af kollagen og elastin i hypodermis (underhuden). Samt en øget supporterende vaskularisering af det subkutane og kutane væv (underhud og læderhud), da cellernes produktion af disse to matrixproteiner falder med alderen.

Måden hvorpå man øger cellernes produktion af kollagen og elastin, er ved enten at tilføre huden nye stamceller, eller aktivere de tilbageværende samt somatiske celler.

Dette skyldes dels forandringer i selve proteinproduktionen, på baggrund af UV inducerede DNA skader på de somatiske celler, dels en øget population af senescente celler i huden, og dels en reduktion af stamcellepopulationen, der ellers ville kunne erstatte de senescente og beskadigede somatiske celler. Måden hvorpå man øger cellernes produktion af kollagen og elastin, er ved enten at tilføre huden nye stamceller, eller aktivere de tilbageværende samt somatiske celler.

 

 

Det inflammatoriske respons

For at aktivere vævsregeneration og produktion af matrixproteiner, kræver cellerne en stimulus svarende til et fysisk traume. Det er her at injektioner, derma- pen, roller eller gun kommer ind i billedet.

Stimulansen aktiverer et inflammatorisk respons, som består af både vævsnedbrydende og vævsopbyggende processer, og sætter gang i en hel kaskade af celle signalering. Dette er i sig selv en teknik der kan sætte skub i regeneration af hudens spændstighed og elasticitet, men med alderen reduceres responset også. Det kræver derfor ofte en højere koncentration af disse pro-inflammatoriske signaler, cytokiner og vækstfaktorer for at opnå regeneration med disse teknikker.

 

Nøglefaktorer

Med alderen følger forandringer i proteinproduktionen af kollagen og elastinsamt en reduktion i populationen af stamceller.

  • Mængden af senescente celler og UV beskadiget celler stiger.
  • Stimulus som ydre påførte traumer kan momentant øge proteinproduktionen
  • Det inflammatoriske respons spiller en afgørende rolle for regenerering i huden og kan effektivtstimuleres med regenerativ medicin